VIESTINTÄ

Avoin, toimiva ja kunnioittava vuorovaikutus kodin ja valmennustiimin välillä on laadukkaan valmennuksen kulmakiviä. Yhteistyön lähtökohtana on voimistelijan hyvän harjoitteluarjen mahdollistaminen sekä urheilullisten tavoitteiden ja harjoittelumotivaation tukeminen. 

Vastuuvalmentaja sopii valmennusryhmänsä vanhempien kanssa tavoista, miten ryhmän sisällä tiedotetaan yhteiset harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyvät asiat. Valmentajan vastuulla on tiedottaa vanhempia mahdollisimman hyvissä ajoin sekä huolehtia tiedotuksen avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. 

Ensisijainen viestintäkanava on sähköposti. Kaikkien seuran valmentajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@keravanvoimistelijat.fi. 

Valmentaja voi halutessaan antaa huoltajille henkilökohtaisen puhelinnumeronsa, jonka kautta voi ilmoittaa kiireellisiä asioita. On hyvä muistaa, että valmentajalla ei ole velvollisuutta vastata viesteihin tai soittoihin vapaa-ajallaan. 


Viestinnän pelisäännöt: 

  1. Pidetään keskustelu kunnioittavana ja asiallisena, myös sosiaalisessa mediassa.
  2. Mikäli jokin asia mietityttää, kannattaa siitä keskustella avoimesti valmentajan kanssa. Usein asiat ovat sovittavissa, ja kompromissi löydetään.
  3. Kiireettömät asiat hoidetaan ensisijaisesti sähköpostilla.
  4. Vain kiireelliset asiat viestitään valmentajan henkilökohtaiseen numeroon (esim. äkilliset poissaolot harjoituksista)
  5. Muistetaan kunnioittaa myös valmentajan vapaa-aikaa. Ilta- ja yöajat rauhoitetaan viesteiltä.
  6. Joukkueiden yhteisiin ryhmiin viestiessä pidetään keskustelu asiallisena. Valmentajalla on oikeus poistaa epäasiallisesti käyttäytyvät jäsenet ryhmästä.


Yleisissä valmennukseen liittyvissä kysymyksissä yhteys lajikoordinaattoreihin:  

Kilpa-aerobic: kreeta.nevantaus(a)keravanvoimistelijat.fi

Joukkuevoimistelu: mia.carlsson(a)keravanvoimistelijat.fi

Tanssillinen voimistelu: melissa.luotonen(a)keravanvoimistelijat.fi

Mahdolliset ongelmatilanteet

Välillä harrastustoiminnassa voi syntyä ongelmatilanteita. Jotta into harrastukseen säilyy, on ongelmiin puuttuminen tärkeää. KNV:ssä pyritään ratkaisemaan mahdolliset ongelmat nopeasti ja lapsen edun mukaisesti.

1. Ongelma pyritään aina ensiksi ratkaisemaan valmentajan ja ryhmän jäsenten kesken. Ongelman ilmetessä yhteys otetaan ensisijaisesti valmentajaan. 


2. Mikäli ongelma ei ratkea tai koet ettei sinua ymmärretä valmennuksen taholta tai ryhmän jäsenten kesken, voidaan mukaan keskusteluun pyytää myös asianosaisten lasten vanhemmat tai valmentajan esimies.


3. Mikäli ongelma ei ratkea asianosaisten kesken, tulee valmentajan informoida lajikoordinaattoria, joka on tarvittaessa yhteydessä hallituksen toimialavastaavaan ja seuran puheenjohtajaan. Myös vanhempi voi ongelmatilanteessa olla kyseisiin henkilöihin yhteydessä.


4. Tarvittaessa kutsutaan vanhemmat, valmentaja sekä seuran edustajat (puheenjohtaja & hallituksen edustaja) yhteiseen palaveriin.


5. Jälkihoito on tärkeää, jotta varmistetaan ongelmatilanteen olevan ohi ja asian ratkenneen. Seura pyrkii seuraamaan tilannetta loppuun asti. Tavoitteena on, että voidaan jatkaa eteenpäin mahdollisimman hyvillä mielin.

Täältä löydät Suomen voimisteluliiton Turvallisesti voimistelussa -materiaalin, josta löydät lisää tietoa menettelytavoista haastavissa tilanteissa.