Seura

 

Keravan Voimistelijat KNV ry on perustettu 13.10.1937. Seuramme kuuluu Suomen Voimisteluliittoon ja tarjoamme eri ikäisille ja -tasoisille liikkujille suunnattua harrasteliikuntaa.  Olemme menestyneet upeasti myös kilpapuolella -  kilpavalmennuslajeina meillä voi harrastaa joukkuevoimistelua sekä kilpa-aerobicia. Vahvuutemme on toiminnan suuntaaminen kaiken ikäisille, sekä laadukas valmennus. 

 

Seura työnantajana

KNV työllistää useita kymmeniä ohjaajia ja valmentajia ja olemme merkittävä nuorten työllistäjä Keravalla. Panostamme seurassamme ohjaajien kehittymiseen ja kouluttautumiseen. Seurassa työskentelee kaksi päätoimista työntekijää vuonna 2019.

 

Uskollisuuden kilta

 

Seurassa toimii myös aktiivinen Uskollisuuden Kilta, jossa vaalitaan vuosien ja vuosikymmenien aikana saleilla ja seuratoiminnassa syntynyttä ystävyyttä. Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Uskollisuuden Killassa toteutetaan perinteistä kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, tapaamiset, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti.

 

Laatuseuratoiminta

 

Seura sai Nuoren Suomen Sinettiseura - laatusertifikaatin vuonna 2004. Tämän jälkeen Sinetti on auditoitu ja vahvistettu uudestaan vuosina  2006, 2008, 2012 ja 2016. Suomen Voimisteluliiton Priima-laatuseura tunnus laadukkaasta aikuisliikunnasta myönnettiin seuralle kevätnäytöksessä 2008, ja uusinta-arvioinneissa tämän jälkeen KNV on edelleen arvioitu Priima-laatuseuran kriteerit täyttäväksi. Viimeisin Priima-auditointi tehtiin 15.5.2017. Keväällä 2018 uuden olympiakomitean myötä laatuseuratoiminnassa otettiin uusi askel, ja aiempien sertifikaattien tilalle luotiin Tähtiseura-laatuohjelma.Tähtiseura-ohjelma on uusi seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat. Kerava Voimistelijat sai sekä aikuisten, että lasten & nuorten TÄHTISEURA-merkit keväällä 2018.

 

 

Keravan voimistelijat on hyväksytty mukaan Tähtiseura-laatuohjelmaan.  Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

 

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

Keravan Voimistelijat KNV ry on saanut sekä aikuisten että lapset & nuoret osa-alueen Tähtimerkin.

Aikuisten osa-alueen merkki osoittaa, että seura kehittää aikuisille suunnattuja palveluitaan jäseniltään saamansa palautteen perusteella yhteistyössä muiden Tähtiseurojen kanssa. Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa, ja tekee liikunnasta ja urheilusta helpommin mukautuvaa, suunnitellumpaa ja turvallisempaa.

Lasten ja nuorten osa-alueen merkki puolestaan viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara suomalaiselle urheilumenestykselle. Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä ja edistää osaltamme hyvinvointia yhä useamman suomalaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen avulla. Onnittelemme seuraa Tähtimerkistä, kertoo ohjelman tavoitteista Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

 

Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.