Seura

 

Keravan Voimistelijat KNV ry on perustettu 13.10.1937. Juhlimme 80-vuotisjuhliamme vuonna 2017.  Seuramme kuuluu Suomen Voimisteluliittoon ja tarjoamme eri ikäisille ja -tasoisille liikkujille suunnattua harrasteliikuntaa.  Olemme menestyneet upeasti myös kilpapuolella -  kilpavalmennuslajeina meillä on joukkuevoimistelua sekä kilpa-aerobicia. Vahvuutemme on toiminnan suuntaaminen kaiken ikäisille, sekä laadukas valmennus. Vuoden 2015 jäsenmäärä oli 1271 henkilöä: naisia 558, miehiä 40, tyttöjä 602 ja poikia 65.

 

Laatuseuratoiminta

Seura sai Nuoren Suomen Sinettiseura - laatusertifikaatin vuonna 2004. Tämän jälkeen Sinetti on auditoitu ja vahvistettu uudestaan vuosina  2006, 2008, 2012 ja 2016. Suomen Voimisteluliiton Priima-laatuseura tunnus laadukkaasta aikuisliikunnasta myönnettiin seuralle kevätnäytöksessä 2008, ja uusinta-arvioinneissa tämän jälkeen KNV on edelleen arvioitu Priima-laatuseuran kriteerit täyttäväksi. Viimeisin Priima-auditointi tehtiin 15.5.2017, seuraava arviointi on vuonna 2020. Seurassa toimii myös aktiivinen Uskollisuuden Kilta, jossa vaalitaan vuosien ja vuosikymmenien aikana saleilla ja seuratoiminnassa syntynyttä ystävyyttä.

 

Seura työnantajana

KNV työllistää useita kymmeniä ohjaajia ja valmentajia ja olemme merkittävä nuorten työllistäjä Keravalla. Panostamme seurassamme ohjaajien kehittymiseen ja kouluttautumiseen. Seurassa työskentelee kolme päätoimista työntekijää vuonna 2018.

Sinettiseura

 

Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on Valon ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle - lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit.

Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla laadukasta lasten ja nuorten toimintaa voidaan toteuttaa.

Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja - lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Laadukkaan toiminnan mahdollistavat aikuiset - vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat - jotka ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan.

Lisätietoa Sinetistä ja kriteereistä Suomen voimisteluliiton sivuilta.

Seurassamme Sinettivastaavana hallituksessa toimii Mia VIklund.

Priima-seura - aikuisliikunnan laatuseura

Priima-seurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. Priima-seurat ovat sitoutuneita pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja kuuluvat Suomen suurimpaan terveysliikuntaketjuun - Voimisteluliittoon. PRIIMA–laatuseurassa:

 • terveyden edistäminen, liikunnan ilo ja liikkujan tarpeet ovat avainasemassa.
 • liikkujan tyytyväisyys on ykkösasia.
 • ohjaajat ovat koulutettuja.
 • tuntien turvallisuuteen panostetaan.
 • liikkujia autetaan löytämään itselleen sopivat tunnit tarjonnasta hyvien tuntikuvausten avulla.

PRIIMA – aikuisliikunnan laatuseuraan kaikki ovat tervetulleita!

Priima-seuran kriteerit

1. Seuralla on säännöllistä aikuisten kunto- ja terveysliikuntatoimintaa. Tarjonta on 
monipuolista ja luotettavaa. Jumppatunneista on hyvät tuntikuvaukset, jotka auttavat 
liikkujaa löytämään itselleen sopivat tunnit. 
2. Seura tarjoaa aikuisliikkujille mahdollisuuden osallistua myös tapahtumatoimintaan, 
kuten näytöksiin tai jumppatapahtumiin.
3. Seuran ohjaajilla on aikuisten harrasteliikunnan ohjaamiseen koulutus. He ovat käyneet 
joko Voimisteluliiton aikuisten ohjaajakoulutuksen 1-tason tai heillä on muu ryhmäliikunnan 
ohjauksen koulutus täydennettynä voimistelun lajiosaamisella.
4. Seura järjestää liikuntaa turvallisessa toimintaympäristössä ja ohjaajilla on 
perusensiapuvalmiudet.
5. Aikuisliikunnan laatuseura on sitoutunut jatkuvaan toiminnan kehittämiseen, 
ja se kerää säännöllisesti asiakaspalautetta sekä arvioi toimintaansa.

Priima laatusertifikaatin edut seuralle

 • Laatuarviointi on seuralle työkalu oman toiminnan kehittämiseen.
 • Seura saa palautetta sekä vertailukelpoista tietoa käyttöönsä.
 • Kriteerit auttavat seuraa suuntaamaan aikuisliikuntatoimintaansa tuloksekkaalla tavalla.
 • Laadukas seura etenee kohti valitsemiaan tavoitteita.
 • PRIIMA–laatuseurat saavat välineitä paikalliseen markkinointiviestintään ja näkyvät myös valtakunnallisesti.
 • Seurat kuuluvat laatuseuraverkostoon, joka oppii, kouluttautuu ja jolla on halu kehittyä.

Jäsen hyötyy laatusertifikaatista monin tavoin, mm

 • Tunteja ohjaavat koulutetut ohjaajat.
 • Toiminta on systemaattista ja tavoitteellista.