Valmennuslinjaus

Kirppuvoimistelu, 4-6-vuotiaat

Ryhmäkoko
30 lasta
1-3 vastuuvalmentajaa
1-3 apuvalmentajaa

Toiminnan kuvaus: 
Kirppuvoimistelu on ensimmäinen askel kohti seuramme kilpa- ja valmennuspuolen joukkueita. Ryhmässä harjoitellaan leikinomaisesti perusvoimistelutaitoja sekä lajitaitojen alkeita niin kilpa-aerobicin kuin joukkuevoimistelun puolelta. Myöhemmin lapsi voi halutessaan suuntautua kumpaan tahansa kilpalajiin.

Kirppuvoimistelijoiden harjoitukset kestävät 1h kerrallaan ja harjoituksissa voi käydä toiveen mukaan 1-2 kertaa viikossa. Kirppuvoimistelijat osallistuvat seuran näytöksiin ja muihin esiintymisiin mahdollisuuksien mukaan.

Opetussuunnitelma: 
Valmentaja tekee ryhmälle kausisuunnitelman joka kausi. Kausisuunnitelmasta käy ilmi, mitä ominaisuuksia kehitetään tai painotetaan ja mitä tavoiteliikkeitä kaudeksi asetetaan. Jokainen harjoituskerta on ennalta suunniteltu. Harjoittelu on monipuolista ja jokaisen voimistelijan henkilökohtaiset ominaisuudet otetaan harjoittelussa huomioon.

Vaatimukset ohjaajalta:
Kirppuvoimistelun vastuuvalmentajat ovat seurassamme kokeneita valmentajia. Heillä on takana useamman vuoden voimistelu- sekä valmentajakokemus ja he ovat käyneet Voimisteluliiton valmentajakoulutuksia. Harjoituksissa valmentaja ottaa huomioon jokaisen lapsen sekä kannustaa ja ohjaa heitä eteenpäin positiivisessa hengessä.

Valmennus, 6-12-vuotiaat

Ryhmäkoko:
30 lasta
1-4 vastuuvalmentaja
1-3 apuvalmentajaa

Toiminnan kuvaus:
Alle 12-vuotiaiden valmennusryhmissä harjoittelu on monipuolista, painottuen lajitaitojen tavoitteelliseempaan harjoitteluun. Harjoitusten kesto on joukkueesta riippuen 1-3 tuntia ja harjoituskertoja viikkossa on 1-5. Myös baletti kuuluu olennaisena osana harjoitteluun. 6-8-vuotiaiden lasten joukkueet osallistuvat STARA-tapahtumiin sekä seuramme näytöksiin ja muihin esiintymisiin mahdollisuuksien mukaan. 8-12-vuotiaiden joukkueet osallistuvat vaihtelevasti STARA-tapahtumiin sekä joukkuevoimistelun kilpailuihin 8-10 tai 10-12-vuotiaiden sarjassa. 

Opetussuunnitelma:
Valmentajan sekä ryhmän toimintaa ohjaavat pitkän tähtäimen suunnitelma sekä joka kausi tehtävät kausisuunnitelmat. Kausisuunnitelmista käy ilmi harjoittelun kausittaiset painopisteet sekä ryhmän yhteiset ja jokaisen voimistelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Kausisuunnitelma jakautuu viikkosuunnitelmiin, joista selviää, mitä missäkin harjoituksessa tehdään. Jokainen harjoitus on ennalta suunniteltu ja harjoittelussa otetaan huomioon jokaisen voimistelijan henkilökohtaiset ominaisuudet.

Vaatimukset valmentajalta:
Alle 12-vuotiaiden valmennusryhmissä toimivat valmentajat ovat seurassamme kokeneita valmentajia. Vastuuvalmentaja on käynyt valmentajakoulutuksia sekä hänellä on kokemusta lajin harrastamisesta ja valmentamisesta useampia vuosia. Jokaisessa harjoituksessa valmentaja huomioi jokaisen voimistelijan tasapuolisesti ja antaa heille kannustavaa sekä eteenpäin vievää palautetta.


Valmennus, yli 12-vuotiaat

Ryhmäkoko:
8-30 voimistelijaa
1-4 vastuuvalmentaja
1-3 apuvalmentajaa

Toiminnan kuvaus:
Yli 12-vuotiaiden valmennusryhmissä harjoittelu on haasteellista ja voimistelijoiden taidot sekä fyysiset ominaisuudet huomioon ottavaa. Harjoittelu on monipuolista, mutta painottuu joukkuevoimistelun lajitaitojen harjoitteluun. Harjoittelua tukevat säännöllinen testaus ja lihashuolto: Kaikki kasvuiässä olevat, yli 12-vuotiaat voimistelijat voivat käydä fysioterapeutin lihastasapainokartoituksissa kerran vuodessa.

Yli 12-vuotiaiden valmennusryhmissä harjoituksia kertyy joukkueesta riippuen 3-7 kertaa viikossa, 2-4 tuntia kerrallaan. Harjoitusmäärään voi sisältyä joukkueesta riippuen mm. balettia. Yläkouluikäisillä voimistelijoilla on myös mahdollisuus aamuharjoitteluun. Yli 12-vuotiaiden joukkueet osallistuvat joukkuevoimistelun kilpailuihin joko SM-sarjassa,kilpasarjassa tai harrastesarjassa. 

Opetussuunnitelma:
Harjoittelu etenee pitkän tähtäimen suunnitelman ja joka kausi tehtävien kausisuunnitelmien mukaisesti. Kausisuunnitelmassa kerrotaan harjoittelun painopistealueet sekä joukkueen ja voimistelijoiden henkilökohtaiset tavoitteet. Joukkueen harjoittelua eriytetään ottaen huomioon voimistelijoiden omat tavoitteet sekä kehityskohdat. Kausisuunnitelma jakautuu viikkosuunnitelmiin, joista muodostuu jokaiselle treenikerralle oma suunnitelma. Jokainen harjoitus on etukäteen suunniteltu ja jokainen treeni on osa suurempaa kokonaisuutta, joka tukee voimistelijoiden kehittymistä. Jokaisella harjoitteella on tarkoituksensa, jonka valmentaja pystyy perustelemaan.

Vaatimukset valmentajalta:
Yli 12-vuotiaiden ryhmissä toimivat valmentajat ovat seurassamme kokeneita valmentajia. Vastuuvalmentajalla tulee olla tasutalla valmentajakoulutus sekä kokemusta lajin harrastamisesta ja valmentamisesta useampia vuosia. Jokaisessa harjoituksessa valmentaja ottaa huomioon jokaisen voimistelijan sekä kannustaa heitä eteenpäin rakentavan palautteen voimin.