Hallinto

Keravan Voimistelijat KNV ry, hallitus 2020

 

Puheenjohtaja: Sanna Tenkanen

040-5260579 / puheenjohtaja@keravanvoimistelijat.fi

* seuran johtaminen

 

Varapuheenjohtaja: Lilli Keskitalo

lilli_keskitalo@hotmail.com, 

lapsetjanuoret@keravanvoimistelijat.fi

* puheenjohtajan sijaistaminen tarvittaessa, lasten ja nuorten harrastetoiminta

 

Taloudenhoitaja: Taru Tikkanen

taloudenhoitaja@keravanvoimistelijat.fi

* talouden seuranta

 

Sihteeri: Nina Koivuniemi

koivuniemi.nina@luukku.com, sihteeri@keravanvoimistelijat.fi

* hallituksen sihteeri, seurayhteistyön yhteyshenkilö, sponsorivastaava


Leni Siitonen-Heinonen

lsiitonenheinonen@gmail.com, sihteeri@keravanvoimistelijat.fi

*valmennuksen joukkueenjohtajien yhteyshenkilö, koulutusvastaava

 

Marja-Liisa Marviala

mlm@elisanet.fi

* Kiltavastaava, salivuoroasiat, aikuisliikunnan vastaava

 

Susanna Manninen

susanna.manninen@myy.haaga-helia.fi, lapsetjanuoret@keravanvoimistelijat.fi

* tapahtumavastaava, lasten ja nuorten harrasteliikunta-vastaava

 

Jenna Kemppainen

jenna.kemppainen91@gmail.com

* valmennuksen yhteyshenkilö / kilpa-aerobic, olosuhde/tilatyöryhmävastaava

 

Iita Kalmari

joukkuevoimistelu@keravanvoimistelijat.fi

* valmennuksen yhteyshenkilö / joukkuevoimistelu

 

Kristina Perez

krisse.perez@gmail.com

* välineet ja avaimet

* aikuisten harrasteliikunta

 

Anniina Seere

anniina.seere@gmail.com, viestinta@keravanvoimistelijat.fi

* viestintä- ja markkinointivastaava

 

Seuran hallituksen tehtävät:

 

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen kokousten päätösten ja näiden sääntöjen mukaan ja toimiis toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana

Hallitus hyväksyy jäsenet ja pitää jäsenluetteloa sekä vastaa seuran taloudenhoidosta ja tilinpidosta.

Hallituksen tehtävänä on järjestää lakisääteinen vuosikokous, sekä määrätä vuosikokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen kokouksen aika ja paikka, sekä valmistaa niihin tulevat asiat.  Hallitus siis kutsuu kokoukset koolle sekä panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset.

Hallituksessa laaditaan yhdistyksen vuosikertomus, , talousarvioehdotus sekä toimintasuunnitelma aina tulevalle vuodelle. Hallituksen kokouksissa myös määritetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet esittäväksi vuosikokoukselle.

Hallitus myös ilmoittaa yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajien muutokset ja huolehtii varojen hankintaa koskevien suunnitelmien toteuttamisesta yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaisesti.

Tarvittaessa hallitus ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät seuran tarkoitusperiä ja suorittaa muut tehtävät, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat tai jotka yhdistyksen vuosikokous tai ylimääräinen kokous tehtäväksi antaa. Hallitus toimii selvitysmiehenä yhdistyksen purkautuessa