Toimintakäsikirja

Toimintakäsikirjan tarkoitus on selkiyttää seuran toimintaa. Se kertoo, miksi seura on olemassa ja miten seura toimii ja mitä periaatteita se haluaa toiminnassaan noudattaa. Tavoitteena on selkeyttää seuraväen yhteispeliä ja helpottaa toimintaan osallistuvia tietämään, miten missäkin asiassa tulee toimia. Kirjattuja toimintalinjoja on myös helpompi arvioida ja kehittää, kun tiedetään, mitä niistä on sovittu.