Strategiatyö vuosille 2022-2025 on aloitettu!

21.6.2021

Seuramme strategiatyö vuosille 2022-2025 on aloitettu. Strategiatyön aluksi kirkastamme seuran arvot, vision ja mission. Visio ja toimintasuunnitelma luovat yhdessä seuran strategian. Strategia ohjaa päivittäistä toimintaamme sekä päätöksentekoa ja resurssien jakoa. Strategia on konkreettisia toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategiatyön edetessä myös jäsenistö osallistetaan mukaan prosessiin!


Pysy siis kuulolla ja tule vaikuttamaan siihen, millainen KNV on tulevina vuosina!