Asiakastyytyväisyyskysely

Lasten ja nuorten harrastetoiminnan asiakastyytyväisyyskysely syksy 2018


Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme hienoa palautetta, tarjontamme on hyvää ja kiinnostavaa sekä ohjaajamme ohjaavat laadukkaasti tunteja. Kehitysehdotukset käydään läpi ja niihin paneudutaan tarkemmin.