Vanhemmalle

Urheilevien lasten vanhemmat ovat urheiluelämän tuki ja turva. Ilman vanhempien omistautumista; tukea, aikaa, työtä ja rahaa ei urheilevan lapsen harrastaminen onnistuisi. Tämän lisäksi vanhempi huolehtii urheilevan lapsen koonaishyvinvoinnista  -  riittävästä levosta ja terveellisestä ravitsemuksesta sekä kokonaisliikuntamääristä lajiharjoitusten ulkopuolella. Vanhemmilla onkin siis kaikkein keskeisin rooli lasten kilpaurheilun mahdollistajina.

On hyvin tärkeä kuitenkin muistaa, että valmentajat ovat sekä lajin että harrastamisen asiantuntijoita. He yrittävät parhaansa löytääkseen jokaiselle voimistelijalle parhaiten hänen taitotasoaan ja tavoitteitaan vastaavan ympäristön ja täten urheiluharrastuksen kautta näin pyrkivät tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä.

Lasten kilpaurheiluharrastuksen kulmakiviä ovat ilo, omaehtoisuus ja monipuolisuus. Urheiluharrastus on parhaimmillaan, kun lapsi saa harjoitella ja kilpailla omien motiivien ja kykyjensä mukaan, hyvässä porukassa ja varmana aikuisten tuesta ja kannustuksesta.

Valmentajalta saa aina kauden aluksi KNV:n oman "Voimistelija vanhemman oppaan" lisätietoja varten. Lisää luettavaa löytyy myös oheisista linkeistä:

Kasva urheilijaksi       Miten tukea - kasvava nuori urheilija

 

Mahdolliset ongelmatilanteet

Välillä harrastustoiminnassa voi syntyä ongelmatilanteita. Jotta into harrastukseen säilyy, on ongelmiin puuttuminen tärkeää.KNVssä pyritään ratkaisemaan mahdolliset ongelmat nopeasti ja lapsen edun mukaisesti.

1. Ongelma pyritään aina ensiksi ratkaisemaan ohjaajan / valmentajan ja ryhmän jäsenten kesken. Joten jos mitä tahansa ongelmia ilmenee, ota yhteyttä ohjaajaan / valmentajaan!
2. Mikäli ongelma ei ratkea  tai koet ettei sinua ymmärretä valmennuksen taholta tai ryhmän jäsenten kesken, voidaan mukaan pyytää myös asianosaisten lasten vanhemmat tai valmentajan esimies.
3. Vanhemmalle tiedoksi, että toimintakulttuuriimme kuuluu, että mikäli ongelmatilanteita ilmenee, tulee ohjaajan / valmentajan informoida hallituksen toimialavastaavaa tai joukkuevoimistelun joukkueenjohtajavastaavaa (Hanna Autio-Väisänen)  ja puheenjohtajaa ongelmatilanteesta. Vanhempi voi ongelmatilanteissa itsekin olla joukkuejohtajavastaavaan yhteydessä.
4. Tarvittaessa kutsutaan vanhemmat, ohjaaja/valmentaja sekä seuran edustajat (puheenjohtaja & hallituksen edustaja) yhteiseen palaveriin.

5. Jälkihoito on todella tärkeää, joten seura pyrkii seuraamaan tilannetta loppuun asti, Näin pyritään varmistamaan että tilanne on varmasti ohi ja ratkennut, ja että mahdollisimman hyvillä mielin voidaan jatkaa eteenpäin.

Mukaan toimintaan!

Haluaisin mukaan toimintaan *